icons امکان خرید پستی و دانلود
icons ترجمه های اختصاصی
icons پشتیبانی کامل ۷ روزه
icons کیفیت آموزش اولویت ماست

آموزشگاه هنر کلاس

عرضه بسته های ویدئویی آموزش سینما

کارگردانی

, آموزشگاه کلاس هنر

درس های فیلمسازی مارتین اسکورسیزی

280 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های فیلمسازی دیوید لینچ

200 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های فیلمسازی مستقل اسپایک لی

200 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

بازیگری و بازیگردانی

999 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
200000 تومان امکان خرید پستی و دانلود

بازیگری

, آموزشگاه کلاس هنر

درس های بازیگری داستین هافمن

280 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های بازیگری کوین اسپیسی

280 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های بازیگری ناتالی پورتمن

200 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های بازیگری هلن میرن

380 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود

نویسندگی

, آموزشگاه کلاس هنر

درس های فیلمنامه نویسی آرون سورکین

400 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

درس های درام نویسی دیوید ممت

285 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود

تصویربرداری

, آموزشگاه کلاس هنر

آموزش فیلمبرداری1 : اصول روایت

170 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

آموزش فیلمبرداری2 : کار در صحنه

80 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

ترکیب بندی سینمایی

54 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
25000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

هنر و تکنیک تدوین فیلم

500 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
230000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

تدوین فیلم

360 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
250000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

آموزش ساخت فیلم مستند

210 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

اصول ضبط مصاحبه تصویری

110 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود
, آموزشگاه کلاس هنر

داستان سینما: یک ادیسه (تاریخ سینما)

900 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
80000 تومان امکان خرید پستی و دانلود

صدابرداری و صداگذاری

, آموزشگاه کلاس هنر

صدا برای تصویر

100 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود

موسیقی فیلم

, آموزشگاه کلاس هنر

مقدمه ای بر موسیقی فیلم

110 دقیقه زیرنویس فارسی اختصاصی
40000 تومان امکان خرید پستی و دانلود